-
-
- -
Treoreacha-
-
-
-
-
-
-
Naisc Ghaeilge
Féilire 2006


Feis Átha Cliath 2006
Club Chonradh na Gaeilge

Seachtain Meirceá Laidineach - Latin America Week 2006

Taispeantas Scannáin Laidin Mericeach - Latin American Short Film Screenings
JOSÉ GONZALES - Heartbeats - Beo i Londain (Sasana/2005/3 neom.).
Is ón Airgintín iad muintir José, d'éalaigh siad ón Deactóireacht go dtí an tSualainn i 1976, áit ar fhás sé aníos. Tagann sé ar stáitse le guitár claisiceach agus glór aoibhinn. Suí siar agus bain sult as - tá sé tuillte agat.
www.jose-gonzalez.com
Éist leis ag
http://www.myspace.com/josegonzalez
http://www.boomkat.com/item.cfm?id=20115#

Beidh sé ag seinm san

Olympia i mBÁC (8 Bealtaine),
Spring agus Airbrake Béal Feirste (9 Bealtaine) agus
Óstán Radisson, Gaillimh (10 Bealtaine).

JOSÉ GONZALEZ- Heartbeats- Live in London (England/2005/3mins)
José is of Argentine parents who had to escape the military dictatorship for Sweden in 1976 where he grew up. He arrives on stage with a classical guitar and dulcet voice. Sit back and enjoy - you deserve it. www.jose-gonzalez.com
Listent to him at
http://www.myspace.com/josegonzalez
http://www.boomkat.com/item.cfm?id=20115#
He will be playing

The Olympia in Dublin (8th May),
Spring and Airbrake Belfast (9th May) and
The Radisson Hotel Galway (10th May)

AMERICA (Sasana/2005/18 neom.) Stiúrthóir: Amancay Tapia
Maraítear máthair America, agus í ag agóidíocht in aghaidh polasaí frith-drugaí SAM sa mBolaive. An sroisfidh America La Paz in am do shochraidh a máthair?

AMERICA (England/2005/l8mins)Director: Amancay Tapia
America's mother is killed while protesting against US anti-drugs policy in Bolivia. Will America get back in time to La Paz for her mother's funeral?


NUEVOS AIRES (US/2005/32 neom.) Stiúrthóir: Marcos Meconi
Is scannán faisnéise é seo faoi cheol na hAirgintín i Nua Eabhrach. Craoladh scannán leis an stiúrthóir céanna, Dublin-Cuba, ag an gCiúgú Féile Scannán Mheiriceá Laidineach i 2004.

NUEVOS AIRES (US/2005/32mins) Director: Marcos Meconi
Nuevos aires retrata a tres músicos de tango en Nueva York. De distintas maneras, los protagonistas interpretan al tango no sólamente como un género musical pero como la manifestación de la cultura porteña de Buenos Aires, su ciudad de origen. Oscilando entre una narrativa de retrato y el género poético- experimental, Nuevos aires sigue a sus protagonistas en sus experiencias en la gran ciudad.

NUEVOS AIRES (US/2005/32mins) Director: Marcos Meconi

This documentary is about Argentine music in New York. The director had a previous film, Dublin-Cuba, featured in the Fifth Irish Latin American Film Festival in 2004.


AN RÉABHLÓIDEACH BOLIVEÁRACH: TEACHT NA nOIBRITHE OLA, Stailc Domhanda Ban (Sasana/2004/34 neom.)
In ainneoin an iarracht ar coup in aghaidh Chavez in Aibreá 2002 agus an stailc i mí na Nollag agus Eanáir 2003 (nuair a rinne lucht saibhris Veiniséala agus an CIA iarracht ar stop a chur le Comhlucht Ola Veiniséala, PDVSA), tháinig an lucht oibre slán, idir fir agus mná, ar an iarracht ar an Réabhlóid Boliveárach a bhriseadh.
www.globalwomenstrike.net

Tá cosúlacht idir an Réabhlóid Boliveárach agus Ros Dumhach, Co. Mhaigh Eo (www.shelltosea.com) agus an Davitt League, atá ag ceiliúradh saol ionsparáideach Michael Davitt, Fínín agus Idirnáisiúnaí (1846-1906). Tá na gluaiseachtaí pobal seo ag iarraidh acmhainní nádúrtha na hÉireann agus Veiniséala a chosaint.

THE BOLIVARIAN REVOLUTION: ENTER THE OILWORKERS Global Women's Strike (England/2004/34mins)
Despite the attempted coup against Chavez in April 2002 and the strike of December and January 2003 (where Venezuela's elite and the CIA tried to paralyse Venezuela's oil company, PDVSA) the workers, both women and men, survived the attempted sabotage of the Bolivarian Revolution.
www.globalwomenstrike.net

The Bolivarian Revolution has its parallel in Ireland, in Rossport, Mayo ( www.shelltosea.com) and The Davitt League, which celebrates the inspirational life of Ireland's Greatest Patriot, Fenian and Internationalist, Michael Davitt (1846 - 1906,). These popular movements have a grassroots approach to preserving the resources of the citizens in Ireland and Venezuela.

Nora Castaneda
Nora Castaneda


Ionaid:

Baile Átha Cliath :
Luan, 24 Aibreán ag 6 p.m.
ag Siopa Connolly Books,
Lána Bloom,
Cé Urmhumhan, BÁC 1

Ollscoil Luimnigh :
Luan, 24/4 ag 5.30 p.m.
C1o59.Ollscoil Luimnigh

Máirt, 25/4 ag 5.30 p.m.
C1o56.Ollscoil Luimnigh


Comhimeacht idir
Seachtain Mheiriceá Laidineach 2006 agus
an tIonad Buail Isteach.
Beidh clár lán-dátheangach ar fáil don fhéile.
Tá clár Gaeilg i gComhar na míosa seo.
Níos mó eolais faoi "Seachtain Meirceá Laidineach"

Screenings:

Dublin:
Monday 24th April 2006 6pm
Connolly Books,
Lower Ormond Quay,
Dublin 1

Limerick:
Monday 24th April 2006 @ 17.30-18.3O pm
University of Limerick C1o59.

Tuesday 25th April 2006 @ 17.30-18.3O pm
University of Limerick C1o56.


A cooperation between
Latin America Week 2006
and the Ionad Buail Isteach na Gaeilge
/ Irish Language Drop-in Centre.
A full bilingual (Gaeilge agus
Béarla) programme will be available.
More information on Latin America WeekWWW.IONAD.ORG

---


Faigheann an tIonad Buail Isteach tacaíocht airgid ó Fhoras na Gaeilge (www.gaeilge.ie).
-

Valid HTML 4.01 Transitional