Feis

átha Cliath

Feabhra/Márta

2009


Conradh na Gaeilge


Féile Rince

Bun Grád & Tús Grád Domhnach 22 Feabhra 2009

Ard & Craobhcomórtais Domhnach 1 Márta 2009


Féile Scoile Sathairn 7 Márta 2009


Féile Ceoil Domhnach 8 Márta 2009


Ionad:

.

CLASAC

Bóthar Alfie Byrne,

Cluain Tarbh,

Baile átha Cliath 3
WWW.IONAD.ORG/feisathacliath/

Is mian leis an gCoiste a mbuíochas a ghabháil le Foras na Gaeilge as ucht a gcabhair leanúnach, go háirithe le soláthairte an chláir seo agus an urraíocht do forbairt na Feise.


Ní mór gach iarrtas agus táillí bheith ag Rúnaí na Feise ar nó roimh 9 Feabhra 2009


All entries and fees must reach Rúnaí na Feise by 9 February 2009


Coiste


Uachtarán: Tomás Mac Conraoi

Fón 2877797


Cathaoirleach: Seán ó Dálaigh

Fón 4734446


Runaí: Aisling ó Snodaigh

Fón 0868389186


Cisteoir: Niall Mac Fhionnlaoich

Fón 2808351Helmí Saidléar

Fón: 8342849


Pádraig Créimeir

Fón: 6770393


Séan ó Cléirigh

Fón: 4534619Comhairleoirí

Máire Mhic Aogán

Colette McAllister

Muirgheall de Brún

Seán ó Féagáin


Fearann Coiste na Feise fáilte roimh iontráil do Feis na bliana seo ó oidí scoile, ceoil, drámaíochta, Gaeilge, rince srl. Mar is eol duit tá an Fheis seo ar siúl i mBaile átha Cliath ón mbliain 1903.

Tá súil againn go mbeidh do scoil féin le feiscint san iomaíocht i mbliana. Cuirfear a thuilleadh comórtais ar bun ag brath ar éileamh.
Feis átha Cliath 2009


Clár na gComórtasAithriseoireacht (Táille €3 an duine)

1. Daltaí Rang 1

2. Daltaí Rang 2

3. Daltaí Rang 3

4. Daltaí Rang 4

5. Daltaí Rang 5

6. Daltaí Rang 6

7. Daltaí Bliain 1

8. Daltaí Bliain 2


Le haithris: dhá dhán dá rogha féin.Cór Reacaireachta (Táille €9)

9. Daltaí bunscoile Duais: Buan Sciath

10 Daltaí iarbhunscoile Duais: Buan SciathScéalaíocht (Táille €3 an duine)

11. Daltaí faoi 11

12. Daltaí faoi 12

13. Daltaí 11-13

14. Daltaí os cionn 13

Le hinsint: scéal oiriúnach gan dul thar 3 nóiméad.Comhrá (Táille €3 an duine)

15. Daltaí faoi 9

16. Daltaí 9-10

17. Daltaí faoi 11

18. Daltaí 11-12

Comhrá a dhéanamh ar ghnáth chúrsaí an tsaoil.Agallamh Beirte (Táille €3 an duine)

19. Daltaí faoi 11

20. Daltaí faoi 12

21. Daltaí faoi 13

22. Daltaí os cionn 13Agallamh Grúpa (Táille €3 an duine)

(3 go 5 i ngach grúpa)

23. Daltaí faoi 12 Duais: Plaic

24. Daltaí faoi 14 Duais: Plaic

25. Daltaí os cionn 14 Duais: Plaic

Agallamh do gach ghrúpa ar ábhar ar bith

de rogha an iomaitheora.Mion Dráma (Táille €3 an duine)

(3 go 5 i ngach grúpa)

26. Daltaí faoi 9 Duais: Plaic

27. Daltaí faoi 10 Duais: Plaic

28. Daltaí 10-12 Duais: Plaic

Le léiriú: mion dráma thart faoi 10 nóiméad

ar ábhar ar bith de rogha an iomaitheora.Oráidíocht (Táille €3 an duine)

29. Daltaí bunscoile

30. Daltaí iarbhunscoile

Le tabhairt: caint thart faoi 3 nóiméad ar

ábhar a thabharfar 20 nóiméad roimh ré.
Clár liteartha (Táille €3 an duine)

31. Daltaí bunscoile

32. Daltaí iarbhunscoile

Le déanamh: Clár nach faide ná 5 nóiméad ag léiriú saoil

agus saothair scríbhneora Gaeilge, le sliochtanna as a

chuid filíochta, próis nó drámaíochta.Amhránaíocht Aonair (Táille €3 an duine)

33. Naionáin faoi 7

34. Daltaí faoi 9

35. Buachaillí faoi 11

36. Cailíní faoi 11

37. Cailíní faoi 13

38. Buachaillí faoi 13

39. Buachaillí os cionn 13

40. Cailíní os cionn 13

Duais: Bronnfar plaic ar an scoil is mó marcanna

sna comórtais seo.


Le canadh: amhrán de rogha an iomaitheora. I gcás athghlaoigh, amhrán eile. Ceadófar tionlacan ar ghléas amháin ceoil ag an iomaitheoir féin. Ní chuirfear pianó ar fáil.Cóir Aoncheoil (Táille €12)

41. Cór bunscoil Duais: Buan Sciath

42. Cór iarbhunscoile Duais: Buan Sciath

Le canadh: Dhá amhrán dá rogha féin.

Idir 15 agus 30 dalta i ngach cór.Cóir Eaglasta (Táille €12)

43. Cór Eaglasta bunscoile

44. Cór Eaglasta iarbhunscoile

45. Cór Eaglasta os cionn 18

Le canadh: Dhá iomann Gaeilge dá rogha féin.

Idir 15 agus 30 dalta i ngach cór.
Gasraí Amhránaíochta

le Tionlacan Giotáir (Táille €7)

46. Gasraí bunscoile Duais: Plaic

47. Gasraí iarbhunscoile Duais: Plaic

Le canadh: Dhá amhrán dá rogha féin lena bhféin tionlacan, 3 nó 4 i ngach gasra.


Rince Scoile

Rince Céilí Scoile (Táille €3 an duine)

48. Cor Ceathrar

nó Pléarácha na Banndan Bunscoileanna

49. Rince Ochtair ar bith Bunscoileanna

50. Pléaráca na Banndan Iarbhunscoileanna

51. Rince Ochtair Iarbhunscoileanna


Rince Seite Traidisiúnta (Táille €3 an duine)

52. Bunscoileanna

53. Iarbhunscoileanna
Ceol Uirlíse

(Táille €3 an duine)54. Consairtín faoi 15

55. Consairtín faoi 18

56. Acordán Cnaipe faoi 12

57. Acordán Cnaipe 12-15

58. Acordán Cnaipe 15-18

59. Feadóg stáin faoi 9

60. Feadóg stáin 9-12

61. Feadóg stáin 12-15

62. Feadóg stáin 15-18

63. Feádóg Mór faoi 15

64. Féadóg Mór 15-18

65. Veidhlín faoi 12

66. Veidhlín 12-15

67. Veidhlín 15-18

68. Cruit faoi 18

69. Píob Uilinn faoi 15

70. Píob Uilinn 15-18

71. Rogha Gléas faoi 15

72. Rogha Gléas 15-18

73. Beirt i dteannta (aon dhá urlis) faoi 12

74. Beirt i dteannta (aon dhá urlis) os cionn 12

75. Tríréad faoi 12

76. Tríréad os cionn 12


Píosa Ceoil

Fonn mall, Máirseáil, Cor, Polca, Port, Port Luascadh, Sleannán, Cornphíopa, Rince Leithleach.


A. Le seinnt do Chomortaisí 54-76 thuas:

2 phíosa faoi 12, faoi 15 agus 12-15

3 phíosa faoi 18 agus 15-18


BANNaí Ceoil (Táille €20)

77. Banna Céilí faoi 12

78. Banna Céilí 12-15

79. Banna Céilí 15-18

B. Le seinnt do chomórtaisí 77-79 (Bannaí Céilí)

2 phíosa faoi 12 agus 12-15

3 phíosa 15-18


Grúpa Ceoil Traidisiúnta (Táille €20)

80. Grúpa Ceoil Traidisiúnta faoi 12

81. Grúpa Ceiol Traidisiúnta 12-15

82. Grúpa Ceoil Traidisiúnta 15-18

C. Le seinnt do chomórtaisí 80-82

Clár ilghnéitheach , leanúnach, de Cheol Traidisiúnta, roghnaithe ó na Píosaí Ceoil atá luaite ag bun leathanach 5, gan dul thar 8 noiméad agus gan níos mó ná 20 duine sa ghrúpa.Scoraíocht (Táille €12)

83. Grúpaí faoi 18

Le déanamh: scéal nó téama simplí a léiriú le hamhránaíocht, ceol uirlís, rince agus aithriseoireacht traidisiúnta. Ba chóir go leanfadh an clár idir 20-30 nóiméad. Idir 10 agus 20 i ngach grúpa.


Féile Rince

(De réir rialacha an Choimisiúin le Rincí Gaelacha)


Táillí

Rince Aonair: €4 Trófaí/Príomh Comórtas €5

Rincí Foirne: €3 Craobh Chomórtas móide

2 chomórtas aonair €15


Bun Ghrád agus Tús Ghrád

Domhnach 22 Feabhra 2009

9.30am

1. Cor Bun 7-8

2. Port Éadrom “ 7-8

3. Port Luascach “ 7-8

4. Port Singil “ 7-8

5. Rince Éadrom Trófaí “ 7-8

6. Port Trom “ 7-8

7. Cornphíopa “ 7-8


1a. Cor Bun 8-9

2a. Port Éadrom “ 8-9

3a. Port Luascach “ 8-9

4a. Port Singil “ 8-9

5a. Rince Éadrom Trófaí “ 8-9

6a. Port Trom “ 8-9

7a. Cornphíopa “ 8-9


11.30am

8. Cor Bun faoi 6

9. Port Éadrom “ faoi 6

10. Port Luascach “ faoi 6

11. Port Singil “ faoi 6

12. Rince Éadrom Trófaí “ faoi 6


8a. Cor Bun 6-7

9a. Port Éadrom “ 6-7

10a. Port Luascach “ 6-7

11a. Port Singil “ 6-7

12a. Rince Éadrom Trófaí “ 6-7


12.30pm

13. Cor Tús faoi 7

14. Port Luascach “ faoi 7

15. Port Singil “ faoi 7

16. Rince Éadrom Trófaí “ faoi 7

17. Port Trom “ faoi 7


13a. Cor Tús 7-9

14a. Port Luascach “ 7-9

15a. Port Singil “ 7-9

16a. Rince Éadrom Trófaí “ 7-9

17a. Port Trom “ 7-9


2.30pm

18. Cor Bun 9-10

19. Port Éadrom “ 9-10

20. Port Luascach “ 9-10

21. Port Singil “ 9-10

22. Rince Éadrom Trófaí “ 9-10

23. Port Trom “ 9-10

24. Cornphíopa “ 9-10

25. Lá le Phádraig “ 9-10


18a. Cor Bun 10-11

19a. Port Éadrom “ 10-11

20a. Port Luascach “ 10-11

21a. Port Singil “ 10-11

22a. Rince Éadrom Trófaí “ 10-11

23a. Port Trom “ 10-11

24a. Cornphíopa “ 10-11

25a. Lá le Phádraig “ 10-11


26. Cor Beirte Bun faoi 10

27. Cor Triúir “ faoi 10

28. Cor na Síog “ faoi 10

29. Cor Ceathrair “ faoi 10


26a. Cor Beirte Bun 10-13

27a. Cor Triúir “ 10-13

28a. Cor na Síog “ 10-13

29a. Cor Ceathrair “ 10-13


5pm

30. Cor Bun 11-13

31. Port Luascach “ 11-13

32. Port Éadrom “ 11-13

33. Port Singil “ 11-13

34. Rince Éadrom Trófaí “ 11-13

35. Port Trom “ 11-13

36. Cornphíopa “ 11-13


30a. Cor Bun 13-16

31a. Port Luascach “ 13-16

32a. Port Éadrom “ 13-16

33a. Port Singil “ 13-16

34a. Rince Éadrom Trófaí “ 13-16

35a. Port Trom “ 13-16

36a. Cornphíopa “ 13-16


37. Cor Beirte Bun faoi 16

38. Cor Triúir “ faoi 16

39. Cor Ceathrair “ faoi 16

40. Cor Ochtar “ faoi 16


6pm

41. Cor Tús 9-11

42. Port Luascach “ 9-11

43. Port Singil “ 9-11

44. Port Trom “ 9-11

45. Cornphíopa “ 9-11

46. Rince Trom Trófaí “ 9-11


41a. Cor Tús 11-13

42a. Port Luascach “ 11-13

43a. Port Singil “ 11-13

44a. Port Trom “ 11-13

45a. Cornphíopa “ 11-13

46a. Rince Trom Trófaí “ 11-13
Meán Ghrád agus Ard Ghrád

Domhnach 1 Márta 2009

9.30am

1. Cor Meán faoi 7

2. Port Luascach “ faoi 7

3. Port Singil “ faoi 7

4. Port “ faoi 7


1a. Cor Meán 7-9

2a. Port Luascach “ 7-9

3a. Port Singil “ 7-9

4a. Port “ 7-9


5. Cor Ard faoi 6

6. Port Luascach “ faoi 6

7. Port Éadrom “ faoi 6

8 Rince Éadrom Trófaí “ faoi 6


5a. Cor Ard 6-8

6a. Port Luascach “ 6-8

7a. Port “ 6-8

8a. Cornphíopa “ faoi 8

9a. Rince Éadrom Trófaí “ faoi 811am

9. Craobh Chomórtas Ard 8-10

átha Cliath

Cor nó Port Luascach + Port Trom nó Cornphíopa

Athghlaoch Rince Leithleach Traidisiúnta


10a. Craobh Chomórtas Ard 10-12

átha Cliath

Cor nó Port Luascach + Port Trom nó Cornphíopa

Athghlaoch Rince Leithleach2pm

10. Cor Meán 9-11

11. Port Luascach “ 9-11

12. Port Trom “ 9-11

13. Cornphíopa “ 9-11


11a. Cor Meán 11-13

12a. Port Luascach “ 11-13

13a. Port “ 11-13

14a. Cornphíopa “ 11-13


14. Cor Ceathrair Ard faoi 13

15. Rince Ochtar “ faoi 13

16. Cor Beirte “ faoi 13

17. Rince Triúir “ faoi 13


15a. Cor Ceathrair Ard faoi 16

16a. Rince Ochtar “ faoi 16

17a. Cor Beirte “ faoi 16

18a. Cor Triúir “ faoi 16


5pm

18. Craobh Chomórtas Ard 12-14

átha Cliath

Cor nó Port Luascach + Port Trom nó Cornphíopa

Athghlaoch Rince Leithleach


19b. Craobh Chomórtas Ard 14-16

átha Cliath

Cor nó Port Luascach + Port Trom nó Cornphíopa

Athghlaoch Rince Leithleach


7pm

19. Cor Meán 13-15

20. Port Luascach “ 13-15

21. Cornphíopa “ 13-15

22. Craobh Chomórtas Ard 16-18

átha Cliath

Cor nó Port Luascach + Port Trom nó Cornphíopa

Athghlaoch Rince Leithleach


20a. Cor Meán 15-17

21a. Port Luascach “ 15-17

22a. Cornphíopa “ 15-17

23a. Craobh Chomórtas Ard os cionn 18

átha Cliath

Cor nó Port Luascach + Port Trom nó Cornphíopa

Athghlaoch Rince Leithleach


24. Cor Ceathrar Ard os cionn 16


24a. Rince Ochtar Ard os cionn 16
Déanfar torthaí na bhfo-chomórtas aonair (trom agus éadrom) a chinneadh de réir léirithe na n-iomaitheoirí sna rincí sin sna craobhchomórtais. Déanfar an moltóireacht ar na rincí sin (mar comórtais iontu féin) ag moltóir de cuid de phainéal 3 dona chraobhchomórtais é.
Solo (light and heavy) competitions will be decided on the basis of a dancer’s performance in his or her championship but will be judged by one of the 3 judging the championships.Bronnfar trófaí don chéad áit ins na comórtaisí aonair

Trophies will be awarded to first places in solo competitions


Príomh Rialacha Feis átha Cliath


1. Torthaí

Ní bheidh dul thar breith an mholtóra.

2. Aois

Is í aois iomaitheora ar Lá Coille 2009 (1 Eanáir) atá i gceist aon áit a luaitear í.

3. Gearáin

Ní foláir gach gearán a chur i scríbhinn chuig Rúnaí na Feise taobh istigh de choicís ó lá an chomórtais. Ní bheidh aon dul thar bhreith Choiste na Feise maidir le haon cheist a bhaineann le reachtáil na gcomórtas nó maidir le brí na rialacha seo.

4. Ceol

I gcomórtas ar bith níl ceadaithe ach Ceol Gaelach.

5. Duaiseanna

(a) Bronnfar duaiseanna ar iomaitheoirí agus ar scoileanna seachas sa Dramaíocht, de réir an chórais seo a leanas:

Líon na n-iomaitheoirí Duaiseanna Marc don Scoil

Faoi 5 1ú 4

5 go 8 1ú, 2ú 4 agus 2

Os cionn 8 1ú, 2ú 3ú 4, 2 agus 1

(b) Bonn a bhéas mar dhuais don 1ú, 2ú agus 3ú áit.

(c) Coiméadann Coiste na Feise chuige féin an ceart gan duais ná creidiúint a thabhairt in aon chomórtas nuair nach dtuilltear iad i dtuairim an mholtóra.

(d) Ní foláir gach sciath agus corn a chur thar n-ais chuig Coiste na Feise mí ar a laghad roimh lá na Feise an bhliain dár gcionn.

6. Cóipeanna

I gcás aon chomórtas ina bhfuil rogha-phíosa ceadaithe ní foláir don iomaitheoir cóip dá rogha-phíosa a chur ar fáil don mholtóír, lá an chomórtais.

7. Scoileanna LánGhaelacha

Tabharfar dhá shraith duaiseanna ins na Comórtais 13-22, ceann amháin do scoileanna nach ndéantar na gnáth-ábhair trí Ghaeilge iontu, agus ceann eile do scoileanna lánGhaelacha (de réir mír 5).

8. Treora Cheantair

Ní foláir do gach iomaitheoir a bheith ina chónaí taobh istigh de Cúige Laighean agus Contaetha Lú, an Chabháin agus Mhuineacháin

Tabhair aire faoi leith don dáta deireannach iontrála.Is mian leis an gCoiste a mbuíochas a ghabháil le Foras na Gaeilge as ucht a gcabhair leanúnach, go háirithe le soláthairte an chláir seo agus an urraíocht do forbairt na Feise.
WWW.IONAD.ORG/feisathacliath/